Aanvraagformulier tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart

Met dit formulier vraagt u een tijdelijke gehandicaptenparkeervergunning aan.

Houders met een tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart mogen met gebruik van de duidelijk zichtbare tijdelijke parkeerkaart gratis parkeren, behalve in garages en parkeerterreinen achter slagbomen. Ook mag met een goed zichtbare tijdelijke parkeerkaart geparkeerd worden in een parkeerschijfzone (zonder maximale parkeerduur). Daarnaast mag er, indien een goed zichtbare tijdelijke parkeerkaart en een parkeerschijf wordt gebruikt, langs een gele onderbroken streep en binnen een parkeerverbod voor maximaal 3 uur worden geparkeerd.

Ontheffingsvoorwaarden
Er moet in ieder geval voldaan worden aan de volgende ontheffingsvoorwaarden:

 1. Voor een tijdelijke ontheffing om te parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen kunnen in aanmerking komen: Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die ten gevolge van een operatie, voor een periode korter dan 6 maanden een aantoonbare loopbeperking hebben waardoor zij – met de gebruikelijke loopmiddelen – in redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen;

 2. De afgifte van een tijdelijke ontheffing wordt verzorgd door ParkeerService. 

 3. De tijdelijke ontheffing niet wordt afgegeven alvorens een verklaring van een behandelend arts, huisarts, specialist of fysiotherapeut is overlegd.

 4. Een tijdelijke ontheffing niet wordt verstrekt indien er recht bestaat op een Europese gehandicaptenparkeerkaart.

 5. De tijdelijke ontheffing heeft een geldigheidsduur van maximaal 2 maanden. Deze periode kan eenmalig worden verlengd met maximaal twee maanden indien uit een nieuwe verklaring van de in lid 3 genoemde deskundigen blijkt dat dit noodzakelijk is.

 6. De tijdelijke ontheffing duidelijk zichtbaar achter de voorruit wordt geplaatst.

 7. De tijdelijke ontheffing is persoonsgebonden en mag niet worden uitgeleend of worden weggeven.

 8. Mag uitsluitend in de gemeente Lelystad worden gebruikt en is ook alleen geldig in de gemeente Lelystad;

 9. Mag als bestuurder en/of als passagier worden gebruikt.

 10. De geldigheid van deze tijdelijke ontheffing eindigt:
  • als de geldigheid op de kaart verloopt;
  • als de houder ervan overlijdt;
  • als een Europese gehandicaptenparkeerkaart is ontvangen;
  • als de voorschriften niet worden nageleefd;
  • als een duplicaat wordt ontvangen (na vermissing of diefstal, eerst aangifte bij politie doen). 

Voor de aanvraag zijn de volgende stukken noodzakelijk:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Kentekenbewijs
 • Pasfoto
 • Verklaring van een behandelend arts, specialist of fysiotherapeut


Op de tijdelijke ontheffing dient evenals op een gehandicaptenparkeerkaart naam, voornaam, handtekening en foto van de ontheffinghouder duidelijk zichtbaar te zijn.

Gegevens aanvrager

Aanhef

Bestanden uploaden

Let op maximaal 6MB
Let op maximaal 6MB
Let op maximaal 6MB
Let op maximaal 6MB
Let op maximaal 6MB

Betaalgegevens

Betaalwijze

Verklaring

Aanvrager is bekend met de regels die gelden voor de tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart (zie boven) en gaat hiermee akkoord:
Aanvrager is bekend met de extra rechten die een tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart in Lelystad geeft (zie boven) en gaat hiermee akkoord:
Aanvrager is bekend met het feit dat de tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart een tijdelijke werking heeft en alleen geldig is binnen de gemeente Lelystad en op wegen die in beheer en eigendom zijn van de gemeente Lelystad.