Parkeerboetes en bekeuringen

Naheffingsaanslag

Bij het niet of niet volledig betalen van het verschuldigde parkeergeld kunt u een naheffingsaanslag opgelegd krijgen. Het totale bedrag van de naheffing is opgebouwd uit het niet betaalde parkeergeld, verhoogd met de kosten van de naheffingsaanslag ad € 62,00.

Bezwaar maken
Bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag kan gedaan worden bij de balie van de Gemeente Lelystad of schriftelijk bij:

Gemeente Lelystad
Teamleider Geo-informatie en Belastingen van de afdeling Dienstverlening
Postbus 91, 8200 AB Lelystad
Telefoon: 14-0320

Aankondiging van beschikking

De aankondiging van beschikking is een bekeuring die volgt op een verkeersovertreding. U heeft bijvoorbeeld fout geparkeerd. Of u heeft uw auto geparkeerd op een vergunninghouderplaats zonder dat u in bezit bent van een vergunning.
De hoogte van de aankondiging van beschikking wordt landelijk vastgesteld door de minister. Kijk hier voor meer overheidsinformatie. 

Bezwaar maken
U krijgt de beschikking door middel van een acceptgirokaart van het Centraal Justitieel Incassobureau. Wanneer u het niet eens bent met deze beschikking kunt u bezwaar aantekenen bij de Officier van Justitie. Het adres van de Officier van Justitie waaraan u uw bezwaarschrift kunt richten, staat vermeld in de begeleidende brief die u bij uw acceptgirokaart ontvangt.