Parkeerboetes en bekeuringen

Naheffingsaanslag

Bij het niet of niet volledig betalen van het verschuldigde parkeergeld kunt u een naheffingsaanslag opgelegd krijgen. Het totale bedrag van de naheffing is opgebouwd uit het niet betaalde parkeergeld, verhoogd met de kosten van de naheffingsaanslag ad € 62,00.

Bezwaar maken
Bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag kan gedaan worden bij de balie van de Gemeente Lelystad of schriftelijk bij:

Gemeente Lelystad
Teamleider Geo-informatie en Belastingen van de afdeling Dienstverlening
Postbus 91, 8200 AB Lelystad
Telefoon: 14-0320

Aankondiging van beschikking

Dit is een bekeuring die volgt op een verkeersovertreding. U heeft bijvoorbeeld fout geparkeerd of u heeft uw auto geparkeerd op een vergunninghoudersplaats zonder dat u in bezit bent van een vergunning. ParkeerService kan en mag in dit geval niets voor u doen. De boete ontvangt u van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Kijk voor meer informatie op de website van het CJIB