Parkeerboetes en bekeuringen

Naheffingsaanslag

Bij het niet of niet volledig betalen van het verschuldigde parkeergeld kunt u een naheffingsaanslag opgelegd krijgen. Het totale bedrag van de naheffing is opgebouwd uit het niet betaalde parkeergeld, verhoogd met de kosten van de naheffingsaanslag.

Bezwaar maken
Bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag kan gedaan worden bij de balie van de Gemeente Lelystad of schriftelijk bij:

Gemeente Lelystad
Teamleider Geo-informatie en Belastingen van de afdeling Dienstverlening
Postbus 91, 8200 AB Lelystad
Telefoon: 14-0320

Aankondiging van beschikking

Dit is een bekeuring die volgt op een verkeersovertreding. U heeft bijvoorbeeld fout geparkeerd of u heeft uw auto geparkeerd op een vergunninghoudersplaats zonder dat u in bezit bent van een vergunning. ParkeerService kan en mag in dit geval niets voor u doen. De boete ontvangt u van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Kijk voor meer informatie op de website van het CJIB