Privacyverklaring

Bescherming van uw persoonsgegevens
ParkeerService verwerkt persoonsgegevens veilig, zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Voor vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot gegevens die ParkeerService bijhoudt en onze privacybeleidsvoering kunt u contact opnemen via privacy@parkeerservice.nl. 

Onze visie
Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, zorgvuldig en veilig verwerken. Wie voor ons werkt, begrijpt dit en laat zich hierdoor leiden in zijn of haar dagelijks werk. ParkeerService ziet de bescherming van persoonsgegevens als een zaak van behoorlijk bestuur. De directie van ParkeerService schept de voorwaarden voor een privacybewuste organisatiecultuur en voert in dat kader adequaat informatiebeveiligings- en privacybeleid. We zijn transparant over onze gegevensverwerking en de manier waarop wij persoonsgegevens beschermen.

Voor een uitgebreide versie van onze privacyverklaring bekijkt u deze Privacyverklaring ParkeerService.