sfeerbeeld

Straatparkeren

Parkeerboetes en bekeuringen

Naheffingsaanslag

Bij het niet of niet volledig betalen van het verschuldigde parkeergeld kunt u een naheffingsaanslag opgelegd krijgen.
Het totale bedrag van de naheffing is opgebouwd uit het niet betaalde parkeergeld, verhoogd met de kosten van de naheffingsaanslag ad € 61,00.

Voor vragen over de naheffingsaanslag of uitleg van de verbalisant kunt u contact opnemen met de balie van ParkeerService in Lelystad. 

Bezwaar maken
Bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag kan gedaan worden bij de balie van de Gemeente Lelystad of schriftelijk;

Gemeente Lelystad
t.a.v. Afdeling Belastingen
Postbus 91
8200 AB Lelystad

Of digitaal via www.lelystad.nl/klachtenbezwaar

Aankonding van beschikking

De aankondiging van beschikking is een bekeuring die volgt op een verkeersovertreding. U heeft bijvoorbeeld fout geparkeerd. Of u heeft uw auto geparkeerd op een vergunninghouderplaats zonder dat u in bezit bent van een vergunning.
De hoogte van de aankondiging van beschikking wordt landelijk vastgesteld door de minister. Kijk hier voor meer overheidsinformatie. 


Bezwaar maken
Bezwaar maken tegen een aankondiging van beschikking kan bij de BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) zelf gedaan worden. Dit gaat doormiddel van een terugbelbericht. Dit bericht kan telefonisch of aan de balie van ParkeerService aangevraagd worden. Mocht de BOA de bon niet seponeren kunt u nog in bezwaar gaan bij de officier van justitie. Hoe dit in zijn werk gaat staat op de acceptgiro die u ontvangt van het CJIB.