Boete/bezwaar

Heeft u een bekeuring ontvangen en bent u het hier niet mee eens? Dat kan wel eens gebeuren. U kunt in dat geval in bezwaar gaan tegen de opgelegde sanctie. Hoe gaat dit in zijn werk en waar kunt u dit bezwaar indienen? Op deze pagina leest u wat de parkeerboetes en bekeuringen inhouden en hoe u eventueel in bezwaar kunt gaan.

 

Aankondiging van beschikking

Heeft u een aankondiging van beschikking ontvangen? Dit is een bekeuring die volgt op een verkeersovertreding. Redenen hiervoor kunnen zijn: fout parkeren of parkeren zonder vergunning op een vergunninghoudersplaats.

Wie kunt u benaderen voor uw bezwaar?

Hiervoor verwijzen wij u graag door naar de website van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). U ontvangt deze boete van CJIB, dus via die weg kunt u het bezwaar ook indienen. ParkeerService kan en mag in dit geval niets voor u doen.

 

Naheffingsaanslag (parkeerbelasting)

Heeft u een naheffingsaanslag ontvangen? Dit is een aanslag voor niet betaalde parkeerbelasting. Reden hiervoor kan zijn: niet of onvoldoende betalen voor parkeren op een betaald parkeerplaats.

Hoe dient u een bezwaar in? 

Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag die u heeft ontvangen? U kunt bij de balie van de Gemeente Lelystad bezwaar maken. Schriftelijk kan dit via:

Gemeente Lelystad
Teamleider Geo-informatie en Belastingen van de afdeling Dienstverlening
Postbus 91, 8200 AB Lelystad
Telefoon: 14-0320

Let op: het heeft niet altijd zin om een bezwaarschift in te dienen. Lees hier waarom het maken van bezwaar wel of niet zin heeft. 

Moet u de naheffingsaanslag betalen? 

Ja! Ook als u in bezwaar gaat dient u de naheffingsaanslag binnen de daarvoor gestelde termijn te betalen. Het indienen van bezwaar is geen uitstel van betaling. Wordt uw bezwaar toegekend? Dan ontvangt u uw geld terug.

 

Bezwaar op vergunning

Heeft u een parkeervergunning aangevraagd maar wordt deze niet aan u verleend? U kunt dan een bezwaarschift indienen. ParkeerService geeft de vergunningen op basis van gemeentelijke regelgeving uit. Voor het indienen van een bezwaar neemt u contact op met de Gemeente Lelystad. Dien uw bezwaar binnen zes weken na de verzenddatum van uw afwijzing in bij ParkeerService.

Zorg dat uw bezwaar tenminste de volgende elementen bevat:
- Uw naam
- Uw adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van uw bezwaar

ParkeerService
T.a.v. Afdeling Bezwaren & Beroepen
Postbus 489
3800 AL Amersfoort