Laden en lossen

Laad- en lostijden

De voetgangerszone van het Stadshart heeft venstertijden. Tijdens de venstertijden kunnen voertuigen dit gebied inrijden om te laden en lossen. De venstertijden zijn maandag tot en met vrijdag van 06.00 tot 11.00 uur en van 18.00 tot 22.00 uur, uitgezonderd koopavonden.
nb: Alleen voertuigen met een maximale lengte van 15 meter mogen de voetgangerszone inrijden.

Wat is laden en lossen?

Onder laden en lossen wordt verstaan: 'Het onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is’. Het gaat hierbij om goederen met een grotere omvang en die onmiddellijk in- of uitgeladen dienen te worden.

Plattegrond Stadshart Lelystad