Laden en lossen

Onder laden en lossen wordt verstaan:

'Het onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht bij voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die daarvoor nodig is’.

Het gaat hierbij om goederen met een grotere omvang en die onmiddellijk in- of uitgeladen dienen te worden.
In Lelystad kent men venstertijden. Venstertijden voor de voetgangerszone Stadshart zijn gericht op het onmiddellijk laden en lossen door motorvoertuigen met een maximale lengte van 15 meter gedurende maandag tot en met vrijdag van 06.00 tot 11.00 uur en van 18.00 tot 22.00 uur, uitgezonderd koopavonden.