Ontheffingen

Om te mogen parkeren daar waar je normaal niet mag parkeren kan een ontheffing worden aangevraagd in de vorm van een kaart. 

Een ontheffing kan worden aangevraagd in verband met uitvoering van werkzaamheden of als er sprake is van een (tijdelijke) handicap.