Tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart

Wanneer u tijdelijk minder mobiel bent door bijvoorbeeld een operatie of tijdens revalidatie dan is het mogelijk een tijdelijke gehandicapten parkeerkaart (GPK) aan te vragen.  Voorwaarde is dat u met een doktersverklaring kunt aantonen dat u voor korte tijd (maximaal 6 maanden) minder valide bent.

Bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart mogen met deze kaart gratis parkeren behalve in de garages en parkeerterreinen achter slagbomen. Ook kunt u parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe zone) zonder maximale parkeerduur. Daarnaast mag er, als een blauwe parkeerschijf wordt gebruikt, langs een gele onderbroken streep en binnen een parkeerverbod voor maximaal drie uur worden geparkeerd.

Voorwaarden

 • U bent bestuurder van een auto en heeft een geldig rijbewijs.
 • Het kenteken staat op uw naam, voeg hiervoor een kopie van kentekenbewijs deel II / 1b bij waarop de persoonsgegevens staan vermeld. Als het kentekenbewijs op naam van uw werkgever staat, voeg dan tevens een verklaring bij van uw werkgever waaruit blijkt dat u de bestuurder van de auto bent. (bijv. een gebruikersovereenkomst). Staat het kenteken op naam van een leasemaatschappij, voeg dan de leaseovereenkomst bij waaruit blijkt dat u de bestuurder van de auto bent.
 • Uw loopafstand, met gebruik van hulpmiddelen, is tijdelijk minder dan 100 meter. Deze beperking heeft u tenminste 6 maanden en kunt u aantonen met een verklaring van uw arts of fysiotherapeut. 
 • De tijdelijke GPK wordt niet toegekend als u recht heeft op een Europese gehandicapten parkeerkaart.
 • De tijdelijke GPK heeft een geldigheidsduur van maximaal 2 maanden. Deze periode kan tot 2x worden verlengd met twee maanden als uit een nieuwe verklaring van de arts blijkt dat dit noodzakelijk is.
 • De tijdelijke ontheffing is persoonsgebonden en mag niet worden uitgeleend of worden weggeven.
 • Mag uitsluitend in de gemeente Lelystad worden gebruikt en is ook alleen geldig in de gemeente Lelystad.
 • Op de tijdelijke GPK moet uw naam, voornaam, handtekening en foto duidelijk zichtbaar te zijn.

 

Tarief

Bekijk de actuele tarieven.

Aanvragen

Voor de aanvraag van een tijdelijke parkeerontheffing hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Doktersverklaring waarin aangetoond wordt dat u voor korte tijd (maximaal 6 maanden) minder valide bent
 • Een recente pasfoto
 • Een kopie van uw (geldige) legitimatiebewijs, bijv. uw rijbewijs 
 • Kentekenbewijs
 • Het volledig ingevulde online aanvraagformulier tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart. Upload hierbij de benodigde documenten

Binnen drie werkdagen na ontvangst van uw aanvraag wordt uw aanvraag beoordeeld. Bij toekenning van uw vergunning en na ontvangst van uw betaling ontvangt u binnen drie werkdagen uw vergunning.

Gebruik

 • De tijdelijke GPK moet met de geldigheidsdatum duidelijk zichtbaar achter de voorruit liggen
 • Mag uitsluitend in de gemeente Lelystad worden gebruikt en is ook alleen geldig in de gemeente Lelystad
 • Mag als bestuurder en/of als passagier worden gebruikt
 • Parkeren met de GPK is gratis, met uitzondering van de garages en parkeerterreinen
  In een parkeerschijfzone (blauwe zone) hoeft u zich niet aan de maximale parkeerduur te houden.
  Daarnaast mag u, als een parkeerschijf wordt gebruikt, maximaal 3 uur parkeren langs een gele onderbroken streep en binnen een parkeerverbod.