Tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart

Het is mogelijk een tijdelijke parkeerontheffing aan te vragen indien u tijdelijk minder mobiel bent, bijvoorbeeld bij revalidatie. Voorwaarde is dat u door middel van een doktersverklaring kunt aantonen dat u voor korte tijd (6 maanden) minder valide bent.

Bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart mogen gratis parkeren met gebruik van een duidelijk zichtbare gehandicaptenparkeerkaart. Uitzondering hierop zijn de garages en parkeerterreinen achter slagbomen.
Het is voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart toegestaan om te parkeren in een parkeerschijfzone zonder maximale parkeerduur. Daarnaast mag er, indien een parkeerschijf wordt gebruikt, langs een gele onderbroken streep en binnen een parkeerverbod voor maximaal drie uur worden geparkeerd.

Vereisten

Voor de aanvraag van een tijdelijke parkeerontheffing hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • Pasfoto;
  • Doktersverklaring waarin aangetoond wordt dat iemand voor korte tijd (6 maanden) minder valide is;
  • Kentekenbewijs*.

*U moet aantonen dat u houder bent van de auto, voeg hiervoor een kopie van kentekenbewijs deel II / 1b (of groene kaart) bij waarop de persoonsgegevens staan vermeld (kenteken moet staan op woonadres). Indien het kentekenbewijs op naam van uw werkgever staat, voeg dan tevens een verklaring bij van uw werkgever waaruit blijkt dat u de bestuurder van de auto bent. (bijv. Een gebruikersovereenkomst). Staat het kenteken op naam van een leasemaatschappij , voeg dan de leaseovereenkomst bij waaruit blijkt dat u de bestuurder van de auto bent.

Tarief

Bekijk de actuele tarieven.

Aanvragen

Vraag uw tijdelijke gehandicaptenparkeerkaart aan via het online aanvraagformulier.

Binnen drie werkdagen na ontvangst van uw aanvraag wordt uw aanvraag beoordeeld. Bij toekenning van uw vergunning en na ontvangst van uw betaling ontvangt u binnen drie werkdagen uw vergunning.