Mantelzorg abonnement

Uitgiftecriteria

De mantelzorgontvanger is de aanvrager van dit parkeerabonnement. Voorwaarde voor het verkrijgen van een mantelzorg abonnement is dat u bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van Lelystad en woont binnen een vergunninggebied. Aan de hand van uw burgerservicenummer kunnen wij uw gegevens controleren.

Verder overlegt u bij uw aanvraag een verklaring van de huisarts en/of van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een andere professionele instantie waaruit blijkt dat u ontvanger van mantelzorg bent. Dit kan ook een indicatie voor thuiszorg zijn.


Aanvragen

Let op: Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres waarvoor u dit abonnement aanvraagt.

U kunt uw abonnement aanvragen:

  1. Via het online aanvraagformulier voor een mantelzorgabonnement
  2. Door een bezoek te brengen aan onze servicebalie. Onze medewerkers helpen u met het invullen van het aanvraagformulier als u daar moeite mee heeft. Neem in ieder geval uw legitimatiebewijs en de verklaring van een professionele instantie mee. Evenals de betreffende kentekens. Houdt u rekening met de verwerktijd van de aanvraag. Klik hier voor openingstijden van onze servicebalie.

Tarieven

Bekijk hier de actuele tarieven.
Looptijd abonnementsjaar: 1 april t/m 31 maart.