Hulpverlenersvergunning

Wat zijn de voorwaarden?

De parkeervergunning dient aangevraagd te worden door de directie, bestuur of zelfstandige van een beroep in de medische, zorg- of hulpsector uitoefent of in dienst is bij soortgelijke bedrijven en regelmatig op huisbezoek gaat. De parkeervergunning wordt uitgegeven op naam van instelling.
Kernactiviteiten van de aanvrager in hoofdlijnen:

  • Eerstelijns gezondheidszorg; huisartsgeneeskunde, fysiotherapie, verloskunde o.i.d.
  • Thuiszorginstellingen; wijkverpleging, gezinszorg o.i.d.
  • Maatschappelijke dienstverlening; groepswerk, algemeen maatschappelijk werk o.i.d.

Tarief

Bekijk de actuele tarieven.
Looptijd vergunningjaar: 1 april t/m 31 maart.

Aanvragen

Vraag uw hulpverlenersvergunning aan via het online aanvraagformulier.

Gebruik van uw vergunning

In ParkStart registreert u het kenteken waarmee u parkeert. U kunt maximaal één voertuig tegelijkertijd aanmelden per vergunning. Het is mogelijk op ieder moment van kenteken te wisselen.

Omdat wij gebruik maken van digitale kentekenregistratie bij alle parkeervergunningen, scannen de handhavers de kentekens van de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet. Is het kenteken niet geactiveerd, dan schrijven zij een parkeerboete uit.