Hulpverlenersvergunning

Wat zijn de voorwaarden?

De parkeervergunning dient aangevraagd te worden door de directie, bestuur of zelfstandige van een beroep in de medische, zorg- of hulpsector uitoefent of in dienst is bij soortgelijke bedrijven en regelmatig op huisbezoek gaat. De parkeervergunning wordt uitgegeven op naam van instelling.
Kernactiviteiten van de aanvrager zijn in hoofdlijnen:

  • Eerstelijns gezondheidszorg; huisartsgeneeskunde, fysiotherapie, verloskunde o.i.d.
  • Thuiszorginstellingen; wijkverpleging, gezinszorg o.i.d.
  • Maatschappelijke dienstverlening; groepswerk, algemeen maatschappelijk werk o.i.d.

Na toewijzing registreert u zelf online een kenteken en kunt dit op elk moment aanpassen. Het voertuig mag, met inbegrip van de lading, niet groter zijn dan 6 meter lang en/of 2,4 meter hoog.

Tarieven

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina.
Looptijd vergunningjaar: 1 april t/m 31 maart.

Aanvragen

Vraag uw hulpverlenersvergunning aan via het online aanvraagformulier.

Gebruik

Na toewijzing van de vergunning ontvangt u per mail een activatielink waarmee u in ParkStart een eigen account aanmaakt. De vergunning is hierna klaar voor gebruik. Registreer het kenteken waarmee u parkeert in ParkStart. U kunt maximaal één voertuig tegelijkertijd aanmelden per vergunning. Het is mogelijk op ieder moment van kenteken te wisselen.

Er wordt gebruik gemaakt van digitale kentekenregistratie bij alle parkeervergunningen. Handhavers scannen de kentekens van de auto's en zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet.