Hulpverlenersvergunning

Uitgiftecriteria

De parkeervergunning dient aangevraagd te worden door de directie, bestuur of zelfstandige van een beroep in de medische, zorg- of hulpsector uitoefent of in dienst is bij soortgelijke bedrijven en regelmatig op huisbezoek gaat. De parkeervergunning wordt uitgegeven op naam van instelling.
Kernactiviteiten van de aanvrager in hoofdlijnen:

  • Eerstelijns gezondheidszorg; huisartsgeneeskunde, fysiotherapie, verloskunde o.i.d.
  • Thuiszorginstellingen; wijkverpleging, gezinszorg o.i.d.
  • Maatschappelijke dienstverlening; groepswerk, algemeen maatschappelijk werk o.i.d.

Tarief

Bekijk de actuele tarieven.
Looptijd vergunningjaar: 1 april t/m 31 maart.

Aanvragen

Vraag uw hulpverlenersvergunning aan via het online aanvraagformulier.