Mantelzorgvergunning

Wat zijn de voorwaarden?

  • De mantelzorgontvanger is de aanvrager van de parkeervergunning.
  • U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van Lelystad en woont binnen een vergunninggebied. Aan de hand van uw burgerservicenummer kunnen wij uw gegevens controleren.
  • U overlegt bij uw aanvraag een verklaring van de huisarts en/of van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een andere professionele instantie waaruit blijkt dat u ontvanger van mantelzorg bent. Dit kan ook een indicatie voor thuiszorg zijn.
  • Na toewijzing registreert u zelf online een kenteken en kunt dit op elk moment aanpassen. 
  • Uw voertuig mag, met inbegrip van de lading, niet groter zijn dan 6 meter lang en 2,4 meter hoog.

  

Tarieven

Bekijk de actuele tarieven op de tarievenpagina
Looptijd vergunningjaar: 1 april t/m 31 maart.

Aanvragen

Let op: Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres waarvoor u de vergunning aanvraagt.

U kunt uw vergunning aanvragen:

  1. via het online aanvraagformulier voor een mantelzorgvergunning.
  2. door een bezoek te brengen aan onze servicebalie. Onze medewerkers helpen u met het invullen van het aanvraagformulier als u daar moeite mee heeft. Neem in ieder geval uw legitimatiebewijs en de verklaring van een professionele instantie mee. Evenals de betreffende kentekens. Houdt u rekening met de verwerktijd van de aanvraag. Bekijk de openingstijden van de servicebalie.

Gebruik 

Na toewijzing van de vergunning ontvangt u per mail een activatielink waarmee u in ParkStart een eigen account aanmaakt. De vergunning is hierna klaar voor gebruik. Registreer het kenteken waarmee u parkeert in ParkStart. U kunt maximaal één voertuig tegelijkertijd aanmelden per vergunning. Het is mogelijk op ieder moment van kenteken te wisselen.

Er wordt gebruik gemaakt van digitale kentekenregistratie bij alle parkeervergunningen. Handhavers scannen de kentekens van de auto's en zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet.