Mantelzorgvergunning

Uitgiftecriteria

De mantelzorgontvanger is de aanvrager van de parkeervergunning. Voorwaarde voor het verkrijgen van een parkeervergunning mantelzorg is dat u bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van Lelystad en woont binnen een vergunninggebied. Aan de hand van uw burgerservicenummer kunnen wij uw gegevens controleren.

Verder overlegt u bij uw aanvraag een verklaring van de huisarts en/of van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een andere professionele instantie waaruit blijkt dat u ontvanger van mantelzorg bent. Dit kan ook een indicatie voor thuiszorg zijn.
  

Tarief

Bekijk hier de actuele tarieven
Looptijd vergunningjaar: 1 april t/m 31 maart.

Aanvragen

Let op: Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres waarvoor u de vergunning aanvraagt.

U kunt uw vergunning aanvragen:

  1. Via het online aanvraagformulier voor een mantelzorgvergunning
  2. Door een bezoek te brengen aan onze servicebalie. Onze medewerkers helpen u met het invullen van het aanvraagformulier als u daar moeite mee heeft. Neem in ieder geval uw legitimatiebewijs en de verklaring van een professionele instantie mee. Evenals de betreffende kentekens. Houdt u rekening met de verwerktijd van de aanvraag. Klik hier voor openingstijden van onze servicebalie.