Mantelzorgvergunning

Wat zijn de voorwaarden?

De mantelzorgontvanger is de aanvrager van de parkeervergunning. Voorwaarde voor het verkrijgen van een parkeervergunning mantelzorg is dat u bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van Lelystad en woont binnen een vergunninggebied. Aan de hand van uw burgerservicenummer kunnen wij uw gegevens controleren.

Verder overlegt u bij uw aanvraag een verklaring van de huisarts en/of van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een andere professionele instantie waaruit blijkt dat u ontvanger van mantelzorg bent. Dit kan ook een indicatie voor thuiszorg zijn.
  

Tarief

Bekijk hier de actuele tarieven
Looptijd vergunningjaar: 1 april t/m 31 maart.

Aanvragen

Let op: Wij kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op het adres waarvoor u de vergunning aanvraagt.

U kunt uw vergunning aanvragen:

  1. Via het online aanvraagformulier voor een mantelzorgvergunning
  2. Door een bezoek te brengen aan onze servicebalie. Onze medewerkers helpen u met het invullen van het aanvraagformulier als u daar moeite mee heeft. Neem in ieder geval uw legitimatiebewijs en de verklaring van een professionele instantie mee. Evenals de betreffende kentekens. Houdt u rekening met de verwerktijd van de aanvraag. Klik hier voor openingstijden van onze servicebalie.

Gebruik van uw vergunning

In ParkStart registreert u het kenteken waarmee u parkeert. U kunt maximaal één voertuig tegelijkertijd aanmelden per vergunning. Het is mogelijk op ieder moment van kenteken te wisselen.

Omdat wij gebruik maken van digitale kentekenregistratie bij alle parkeervergunningen, scannen de handhavers de kentekens van de auto's. Zo stellen zij vast of een auto een vergunning heeft of niet. Is het kenteken niet geactiveerd, dan schrijven zij een parkeerboete uit.